Strona internetowa www.elkopol-kalinowo.pl należąca do naszej firmy Elkopol sp. z o.o. w Kalinowie (KRS 0000185064)

została zawieszona z uwagi na żądanie prawnego właściciela znaku słowno-graficznego Elkopol (nr prawa wyłącznego 216524)

należącego do spółki Przedsiębiorstwo "Elkopol" sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000085961),

z którą to spółką i spółkami z nią powiązanymi nie mamy żadnych relacji handlowych i powiązań o charakterze majątkowym lub osobistym.