• Slogan 1
  • Slogan 2
  • Slogan 3
  • Slogan 4
  • Slogan 5
  • Slogan 6

Grupa producecka

Firma Elkopol współpracuje z grupą producentów trzody chlewnej EKOTUCZ-Kalinowo,
która jest jednym z głównych dostawców surowca.

Cel powołania grupy producenckiej:

Wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest kontynuacją działania zapoczątkowanego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 – 2006.

Udzielana pomoc finansowa ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania przez członków grupy towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych, oraz ustalania wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności produktów.